ALT YAPI İŞLERİMİZ

Köprüler
Viyadükler
Alt ve üst geçitler
Akedükler
Karayolu ve demiryolu tünelleri
Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri
Atıksu Tünelleri
Deniz ve nehir altı tünelleri
Metro Tünelleri
Galeri ve Şaftlar
Petrol ve Gaz Boru Hatları ve Şebekeleri
Su İsale Hatları

Kanalizasyon Şebekeleri
Yağmursuyu şebekeleri

İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri
Mikrotünel işleri
Otoyollar
Devlet, il ve köy yolları
Cadde ve sokak yapım işleri
Havaalanı pistleri
Havaalanı apron ve taksirut inşaatı

Dolgu Barajlar
Beton barajlar
Kemer barajlar
Göletler

Sulama ve Drenaj Tesisleri
Regülatörler, bentler, rezervuarlar
Akarsu düzenleme işleri
Nehir ıslahı işleri
Taşkın koruma tesisleri
Sel kapanları
Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri
Tarla iç geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri

Liman, İskele, Rıhtım İnşaatları
Marina İnşaatı
Deniz üstü platform inşaatları
Dalgakıranlar
Balıkçı barınakları, çekek yerleri
Tersane havuzu inşaatları
Kıyı Koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri
Deniz altı boru hatları
Deniz içi tüp geçitleri
Deniz deşarjı yapıları
Kanalizasyon arıtma tesisleri
Atıksu arıtma tesisleri
Su arıtma tesisleri
Su arıtma tesisleri
İçmesuyu arıtma tesisleri

Spor ve Rekreasyon Alanları için Saha Tanzim İşleri
Peyzaj sahaları tanzim işleri
Yüzey ve platform işleri

ÜST YAPI İŞLERİMİZ

Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri
Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri
Taşınmaz kültür varlıklarının fonkiyon değiştirme işleri
Askeri tesis ve binalar
Hastanaler
Havaalanı terminal binaları
İbadethaneler
İdari Binalar
Kapalı spor salonları
Kültür ve kongre merkezleri

Müze ve konser salonları
Stadyum, hipodrom ve veledromlar
Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri
Toplu konut işleri
Tren Gar ve istasyonları ve liman binaları
Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri
Üniversite ve eğitim binaları
Yüksek yapılar
5 ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri